Izjava o odricanju od odgovornosti

Poštovani,

hvala Vam što ste pristupili internet mapi prava i usluga Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljenih lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Korištenje materijala i sadržaja ove internetske stranice dopušteno je isključivo u svrhu informisanja o pravima i uslugama Ministarstva i pripadajućih ustanova.

Sadržaj je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika.

Cilj ove internet stranice je pružanje informacija građanima Kantona Sarajevo o njihovim pravima, te uslugama koje Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo pruža svojim građanima, zajedno sa ustanovama koje mu pripadaju.

Ne preuzimamo odgovornost za poteškoće/štetu uzrokovane korištenjem ove internet stranice ili s njom povezanih stranica. Priređivač ne pruža nikakve garancije i ne daje nikakvu odgovornost za bilo koje druge internet stranice kojima je moguće pristupiti s ovih stranica. Priređivač izričito izjavljuje da u trenutku postavljanja linkova i sadržaja nisu uočeni ilegalni sadržaji. Ovo se odnosi na sve oblike sadržaja na Internetu, bilo vanjske (sadržaj van matične domene) ili unutarnje (sadržaj unutar matične domene). Na korisniku je da poduzme mjere predostrožnosti i uvjeri se da šta odabere nije zaraženo virusima, crvima, Trojanima i sličnim štetnim programima.

Zadržavamo pravo promjene i ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge na ovoj internet stranici te nismo odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ovu izjavu o odricanju od odgovornosti treba promatrati kao sastavni dio internet stranica koje na nju upućuju. Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju, ili ne odgovaraju u potpunosti važećem pravnom okviru, to ne utječe niti na sadržaj, niti na pravovaljanost ostatka ovog dokumenta.