Mišljenje organa starateljstva o opravdanosti izdavanja putne isprave djetetu

Organ starateljstva na zahtjev MUP-a daje svoje mišljenje o opravdanosti za izdavanje putne isprave djetetu onda kada to nije uređeno sudskom odlukom o sadržajima roditeljskog staranja.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18 stav 3 Zakona o putnim ispravama BiH (Službeni glasnik BiH br. 55/09), član 4, član 5 i član 6

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete rođeno u bračnoj ili vanbračnoj zajednici
 • Roditelji
 • Zahtjev MUP-a o opravdanosti izdavanja putne isprave, ukoliko odlukom suda nije uslovljena saglasnost oba roditelja za izdavanje putne isprave
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Mišljenje organa starateljstva

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rodni list
 • Vjenčani list za roditelje
 • Prijava prebivališta
 • Zahtjev MUP-a
 • Sudska odluka o slučaju uređenog roditeljskog staranja o djetetu
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom