Oduzimanje roditeljskog staranja

Organ starateljstva pred nadležnim sudom prijedlogom pokreće vanparnični postupak da se jednom ili oba roditelja oduzme roditeljsko staranje nad djetetom kada su prava i interesi djeteta grubo zanemarena i ugrožena u tolikoj mjeri da je neophodno oduzeti roditeljima roditeljsko staranje te se roditeljima oduzimaju sva prava sem dužnosti izdržavanja djeteta. Navedena sudska odluka svakako podrazumjeva izmještanje djeteta iz biološke porodice.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 154 i član 351

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Zloupotreba roditeljskih prava
 • Grubo zanemarivanje roditeljskih dužnosti
 • Napuštanje djeteta
 • Nestaranje o djetetu sa kojim roditelj ne živi
 • Izlaganje djeteta opasnosti zbog roditeljskog zanemarivanja
 • Dijete je izloženo nasilju, zlostavljanju, spolnim zloupotrebama
 • Roditelji koji su zapostavili roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete
 • Neposredna saznanja i obavještenja o povredi prava djeteta

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti, nakon neposrednog saznanja ili obavještenja
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenja psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Stručna procjena najboljeg oblika zaštite djeteta (plan pokretanja mjere za roditelja koji zanemaruje roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu)
 • Upućivanje roditelja u odgovarajuće savjetovalište ili ustanove
 • Saradnja sa policijskim upravama, tužilaštvom, sudom, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama
 • Zaključak Stručnog tima
 • Podnošenje prijedloga sudu za oduzimanje roditeljskog staranja

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 4
 • 2015: 0
 • 2016: 4
 • 2017: 3
 • 2018: 4

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Službena dokumentacija posrednog ili neposrednog uvida o zanemarivanju djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima
 • Prijedlog

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom