Ortopedski dodatak za civilne žrtve rata

Civilnim žrtvama rata koje imaju potrebu za ortopedskim dodatkom I, II ili III stepena osiguravaju se novčana izdvajanja za finansiranje ortopedskog dodatka. Pravo na ortopedski dodatak, imaju invalidi kojima je tjelesno oštećnje utvrđeno zbog oštecenja organizma koja su neposredna posljedica zadobivene rane, povrede iii ozljede koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje funkcije ekstremiteta iii potpuni gubitak vida na oba oka.

Oblast: Zaštita civilnih žrtava rata

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); član 61.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Da ima priznat status civilne žrtve rata i pravo na ličnu invalidninu
 • Da je nalazom i mišljenjem od strane ljekarske komisije utvrđena potreba za ortopedskim dodatkom

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Potreba za ortopedskim dodatkom utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ljekarske komisije određene propisom ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na ortopedski dodatak Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Raspon naknade

 • Ortopedski dodatak određuje se u mjesečnom iznosu u visini 70% od mjesečnog iznosa ortopedskog dodatka za ratne vojne invalide odgovarajućeg stepena invalidnosti i to 50% iz federalnog bužeta a 20% iz kantonalnog budžeta kako slijedi:
  Ortopedski dodatak I stepena – 172,54 KM
  Ortopedski dodatak II stepena – 130,89 KM
  Ortopedski dodatak III stepena – 101,14 KM

Period isplate

 • U zavisnosti od nalaza, do dana revizije

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 1.013.316,00 KM
 • 2015: 984.636,00 KM
 • 2016: 950.544,00 KM
 • 2017: 918.900,00 KM
 • 2018: 906.828,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 666 prosječno mjesečno
 • 2015: 649 prosječno mjesečno
 • 2016: 624 prosječno mjesečno
 • 2017: 608 prosječno mjesečno
 • 2018: 593 prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata i prava na ličnu invalidninu
 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Medicinska dokumentacija

Rok važenja dokumentacije

 • U zavisnosti od nalaza

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita civilnih žrtava rata