Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – dokup staža

Penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/98, 49/00, 13/18 )

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Nezaposlena osoba kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi u  Službi za zapošljavanje, prema mjestu prebivališta
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje drugostepenom organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Visinu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zavisi od dužine uplate navedenih doprinosa.

Period isplate

 • Period uplate doprinosa je od 0-3 godine.

Interval isplate: mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 369.169,74 KM
 • 2015: 434.913,58 KM
 • 2016: 176.990,67 KM
 • 2017: 183.081,92 KM
 • 2018: 245.899,79 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 156 korisnika
 • 2015: 144 korisnika
 • 2016: 64 korisnika
 • 2017: 66 korisnika
 • 2018: 109 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Radna knjižica i ovjerena fotokopija radne knjižice
 • Uvjerenje biroa da se nezaposleno lice vodi na evidenciji
 • Uvjerenje o stažu sa uvećanim trajanjem
 • Uvjerenje Ministarstva odbrane o učešću u O.S. (odnosno dokaz dali je bio pripadnik vojske Republike Srpske)
 • Ovjerena fotokopija lične karte
 • Ovjerena fotokopija cipsove prijave ne starija od 6 mjeseci
 • Uvjerenje izdato od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dali je nezaposleno lice bilo registrovano u matičnoj evidenviji kod tog nositelja osiguranja
 • Pisanu saglasnost (izjavu ovjerenu u Općini) podnositelja zahtjeva za uračunavanje posebnog staža, (samo ukoliko je osiguranik bio učesnik OS BiH)

Rok važenja dokumentacije: 5 (pet) godina

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje