Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – po Programu mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)
 • Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/07).

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • U slučaju stečaja ili likvidacije stečajni upravnik, odnosno likvidator kantonalnoj službi dostavlja spisak zaposlenika koji su ostali bez posla.
 • U slučaju restrukturiranja i privatizacije preduzeća poslodavac  preduzima sljedeće mjere:
 1. Donosi program konsolidacije i na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova određuje broj potrebnih zaposlenika i višak zaposlenih,
 2. U saradnji sa Federalnim zavodom ili kantonalnom službom za zapošljavanje donosi poseban program zbrinjavanja zaposlenika preduzeća.
 •  Program zbrinjavanja viška zaposlenika odobravaju:
 1. Za preduzeća sa većinskim državnim kapitalom nadležna resorna federalna ministarstva (za preduzećaa iz nadležnosti Federacije),
 2. Za preduzeća sa većinskim državnim kapitalom nadležna resorna kantonalna ministarstva (za preduzeća iz nadležnosti kantona)
 3. Za preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom resorna kantonalna ministarstva

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi u  Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje drugostepenom  organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Visina uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zavisi od visine neuplaćenih doprinosa.

Period isplate

Period uplate doprinosa zavisi od perioda neuplaćenih doprinosa koja su trebala izvršiti preduzaća.

Interval isplate: mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 697.951,59 KM
 • 2015: 1.758.942,62 KM
 • 2016: 962.708,65 KM
 • 2017: 2.254.298,51 KM
 • 2018: 3.982.001,95 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 51
 • 2015: 104
 • 2016: 56
 • 2017: 94
 • 2018: 131

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev za realizaciju Programa mjera za mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla
 • Program stečaja ili restrukturiranja od strane preduzeća koje podnosi zahtjev
 • Program stečaja ili restrukturiranja odobren od strane resornog ministarstva
 • Bilans stanja i uspjeha preduzeća koje podnosi navedeni zahtjev
 • Spisak zaposlenika kojima se treba uplatiti doprinosi za povezivanje staža
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji
 • Uvjerenje o registraciji / upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
 • Obračun doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Uvjerenje o stažu osiguranja izdato od strane PIO/MIO

Rok važenja dokumentacije: 5 (pet) godina

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje