Posebno starateljstvo za maloljetna lica

Organ starateljstva imenuje posebnog staratelja djetetu onda kada postoje suprotni interesi roditelja i djeteta ili djeteta i staratelja. Uglavnom se radi o sudskim postupcima u kojim postoje suprostavljeni interesi npr. oduzimanje roditeljskog staranja.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 198;
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 02/98, 48/99), Član 200;
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva (Službene novine Federacije BiH 9/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Djetetu se imenuje poseban staratelj u postupku osporavanja materinstva i očinstva, zatim u postupku oduzimanju roditelju prava da živi sa djetetom i oduzimanju roditeljskog staranja, za vođenje spora i za zaključenje pojedinih pravnih poslova između djeteta i roditelja
 • Djetetu se imenuje poseban staratelj kada su interesi roditelja koji ne ostvaruje roditeljsko staranje prema djetetu u suprotnosti sa interesima djeteta
 • U slučaju vođenja spora i za zaključanje pravnih poslova između djeteta i staratelja
 • U postupku usvojenja djeteta, na prijedlog organa starateljstva Sud donosi odluku imenovanja posebnog staratelja
 • Podobni poseban staratelj
 • Prebivalište maloljetnog lica na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu stranke, po zahtjevu Sudu, po službenoj dužnosti, po zahtjevu drugih ustanova
 • Utvrđivanje osnovanosti zahtjeva
 • Stručna opservacija
 • Izjava staratelja i štićenika
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak stručnog tima- izbor posebnog staratelja
 • Rješenje o posebnom starateljstvu
 • Prijedlog Općinskom sudu u Sarajevu za imenovanje posebnog staratelja u postupku usvojenja

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 365
 • 2015: 463
 • 2016: 347
 • 2017: 354
 • 2018: 332

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za maloljetno lice
  Obavijest/ zahtjev
  Izvod iz matične knjige rođenih
  Prijava prebivališta
  Uvjerenje o državljanstvu
  Socijalna anamnaze
  Izjava bliskih srodnika i štićenika
  Dokumentacija za utvrđivanje osnovanosti postupka posebnog starateljstva
 • Za posebnog staratelja
  Rodni list
  Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
  Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
  Uvjerenje o državljanstvu
  Ljekarsko uvjerenje ili Izvod iz medicinske dokumentacije
  Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
  Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
  Dokaz da štićenik nije sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa starateljem
  Socijalna anamneza

Dodatne napomene: Posebno starateljstvo je predviđeno samo za pojedine poslove ili za određenu vrstu posla u interesu malodobnog štićenika

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom