Posredovanje prije razvoda braka

Proces realizacije usluge posredovanja prije razvoda braka se odvija kroz sljedeće aktivnosti:prijem zahtjeva, postupanje po zahtjevu, izrada zapisnika o posredovanju, izrada stručnog mišljenja, evidencija o korisnicima.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05, 41/05 i 31/14); član 45.
 • Popis izabranih fizičkih i pravnih lica ovlaštenih za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka, izdat od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Pravilnik o radu KJU “Porodično savjetovalište”

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje prije pokretanja postupka za razvod braka fizičkom i pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Podnošenjem zahtjeva za posredovanje prije pokretanja postupka razvoda braka

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se resursi Ustanove

Interval isplate: Jednokratno

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 8
 • 2015: 14
 • 2016: 8
 • 2017: 4
 • 2018: 12

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge:

 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Izvod iz matične knjige rođenih za zajedničku malodobnu djecu

Rok važenja dokumentacije: Trajno

Prilog:

Zahtjev za posredovanje prije pokretanja postupka razvoda braka po tužbi-sporazumu

 

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita