Posredovanje u zapošljavanju i materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba

Posredovanje u zapošljavanju obuhvata sve radnje i mjere poduzete u skladu sa zakonom, u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i zaposlene osobe koja traži promjenu u zaposlenju, s poslodavcem kome je potreban zaposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno zaključivanja ugovora o radu ili radnog angažovanja.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

  • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) – član 8. stav (4) tačka a)
  • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Kanotna Sarajevo (“Službene novine KS” br. 4/04, 29/09 i 18/13) – poglavlje III, čl. 11. – 29.
  • Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine FBiH” broj 74/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

  • Da je prijavljen na evidenciju nezaposlenih osoba ili osoba koje traže promjenu zaposlenja (fizička lica )
  • Da je registrovan kod nadležnog organa/institucije

Način ostvarivanja prava/usluge

  • Posredovanje u zapošljavanju uključuje nekoliko radnji, kao što su: animiranje poslodavaca, profesionalni odabir, profesionalno usmjerenje, profesionalnu rehabilitaciju, te organizaciju stručnog osposobljavanja i drugih posebnih obrazovnih programa (član 13.  Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Kanotna Sarajevo).- Poslodavac kod koga se ukaže potreba za radnom snagom obraća se Službi odnosno općinskom Birou za zapošljavanje i popunjava propisani obrazac, tj.  Prijavu slobodnog radnog mjesta –Prijava potreba za radnicima -obrazac E4;
  • Biro za zapošljavanje postupa po prijavi, tako što istu uvodi u Evidencijski list poslodavca koji koristi usluge službe za zapošljavanje – obrazac E3. Ovlaštena osoba  pretražuje evidenciju i selektuje osobe koje ispunjavaju iskazane uvjete od strane poslodavca. Navedene osobe se kontaktiraju i upućuju na razgovor kod poslodavca na način kako je to traženo u zahtjevu.
  • O rezultatima obavljenog posredovanja poslodavac izvještava Biro kod kog je podnio zahtjev za posredovanje.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

  • Koriste se samo resursi JU “Služba za zapošljavanje KS”

Rok važenja dokumentacije: Pet godina.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje