Postupak za sticanje poslovne sposobnosti maloljetnika koji je postao roditelj

Radi se o postupku koji se vodi pred nadležnim sudom, a obaveza organa starateljstva je da na zahtjev suda dostavi svoje mišljenje o tome da li mldb. lice koje je postalo roditelj može steći poslovnu sposobnost ili ne.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 355 i 356
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 176

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji i maloljetnik koji je postao roditelj
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnika

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretenje postupka po zahtjevu Suda
 • Izjave roditelja i maloljetnika
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Ljekarsko uvjerenje maloljetnika
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog i pedagog)
 • Dostava Stručnog mišljenja Sudu

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev Suda
 • Izjave roditelja i maloljetnika
 • Prijava prebivališta ili boravišta
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Zaključak Stručnog tima
 • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Dodatne napomene: Posebno starateljstvo je predviđeno samo za pojedine poslove ili za određenu vrstu posla u interesu štićenika.
* Broj korisnika se računa za maloljetne i punoljetne zajedno.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom