Privremeno starateljstvo

“Privremeno starateljstvo podrazumjeva obavezu organ starateljstva da na zahtjev nadležnog suda licu za kojeg je pokrenut postupak za oduzimanje/ograničavanje poslovne sposobnosti postavi privremenog staratelja.
Dužnost privremenog staratelja je da zastupa naprijed navedeno lice u sudskom postupku i štiti njegova prava i interese. Dužnost privremenog staratelja prestaje okončanjem sudskom postupka.”

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 195
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200;
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad starateljta i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva (Službene novine Federacije BiH 9/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Punoljetno lice protiv kojeg je pokrenut postupak oduzimanja ili ograničavanja poslovne sposobnosti
 • Podobni privremeni staratelj
 • Prebivalište punoljetnog lica na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu Suda vodi se postupak za imenovanje privremenog staratelja u postupku koji se vodi pred nadležnim Sudom radi oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti
 • Stručna opservacija
 • Izjava staratelja i štićenika ukoliko je sposoban istu shvatiti
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak stručnog tima – izbor staratelja
 • Rješenje o privremenom starateljstvu

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za punoljetno lice
 • Pravomoćno rješenje suda o oduzetoj ili ograničenoj poslovnoj sposobnosti
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Socijalna anamneza
 • Izjava bliskih srodnika
 • Za staratelja
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
 • Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Ljekarsko uvjerenje ili Izvod iz medicinske dokumentacije
 • Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
 • Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
 • Dokaz da štićenik nije sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa starateljem
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u

Zaštita porodice s djecom