Priznanje očinstva i materinstva

Organ starateljstva može na zahtjev stranke uzeti izjavu na zapisnik o priznavanju očinstva ili materinstva.
U slučaju kada se priznaje izjavom materinstvo ili očinstvo za dijete starije od 14. godina uzima se izjava djeteta kao i izjava majke o saglasnosti na priznanje očinstva.
Zapisnici o priznanjima se odmah šalju matičnom uredu radi upisa u matične knjige rođenih za dijete.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 56, 63, 67 i 70
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 176

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji i djeca
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dijete bez upisanog podatka o ocu ili majci

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretenje postupka po zahtjevu stranke ili obavijesti Matičnog ureda
 • Izjave roditelja i djeteta ukoliko ima 14 godina
 • Dostava izjave na zapisnik matičnom uredu radi upisa podatka o očinstvu ili materinstvu

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2015: 31
 • 2016: 6
 • 2017: 48
 • 2018: 31

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev stranke ili obavijest matičnog ureda
 • Izjave roditelja i djeteta ukoliko ima 14 godina
 • Lična karta na uvid
 • Prijava prebivališta
 • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom