Raspolaganje imovinom djeteta

Roditelji ne mogu bez odobrenja organa starateljstva raspolagati imovinom svoje mldb. djece te se isti obraćaju nadležnom organu starateljstva za saglasnost.
Organ starateljstva nakon provdenog postupka donosi o tome rješenje te će raspolaganje biti odobreno onda kada je to neophodno za izdržavanje, liječenje, odgoj, obrazovanje ili drugi važan interes djeteta.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 265 i 266
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete
 • Jedan ili oba roditelja
 • Imovina ili pravo djeteta
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu roditelja
 • Dokaz o imovini
 • Druga dokumentacija po potrebi
 • Izjave roditelja i djeteta u skladu sa uzrastom i zrelosti djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak Stručnog tima
 • Rješenje

Ukupan godišnji broj korisnika

 • 2015: 134
 • 2016: 96
 • 2017: 106
 • 2018: 108

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev
 • Dokaz o imovini
 • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta
 • Prijava prebivališta
 • Socijalna anamneza
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima
 • Rješenje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom