Raspolaganje imovinom lica pod starateljstvom

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 179
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Punoljetno lice oduzete ili ograničene poslovne sposobnosti
 • Dijete pod starateljstvom
 • Prebivalište štićenika na području Kantona Sarajevo
 • Posjedovanje imovine ili prava štićenika

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu staratelja
 • Po službenoj dužnosti organa starateljstva
 • Dokaz o imovini
 • Rješenje o starateljstvu
 • Druga dokumentacija po potrebi
 • Izjave staratelja i štićenika (ako je sposoban shvatiti istu)
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak Stručnog tima
 • Rješenje

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o starateljstvu
 • Dokaz o imovini
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Socijalna anamneza
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima
 • Rješenje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure