Starateljstvo nad maloljetnim licima

Organ starateljstva će staviti pod starateljstvo i odrediti staratelja djetetu čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili nepoznatog boravišta duže od tri mjeseca, čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko staranje, poslovna sposobnost, ili čiji su roditelji odsutni, spriječeni ili nesposobni redovno se starati o djetetu, a nisu provjeri njegovo čuvanje i odgoj podobnoj osobi.
Dužnost staratelja je da zamjeni roditeljsko staranje i brigu oko djece.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 186;
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200;
 • Zakon o azilu (Službeni glasnik BiH br. 11/16), član 12;
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad starateljta i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva (Službene novine Federacije BiH 9/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete bez roditeljskog staranja/dijete bez pratnje
 • Podobni staratelj
 • Prebivalište djeteta na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti se vode postupci na osnovu neposrednog saznanja ili obavještenja o djetetu bez roditeljskog staranja
 • Dijete čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili nepoznatog boravišta duže od tri mjeseca
 • Roditeljima oduzeto roditeljsko staranje
 • Roditelji koji nisu stekli poslovnu sposobnost, ili im je ona oduzeta ili ograničena
 • Djeca čiji su roditelji odsutni, spriječeni ili nesposobni redovno se starati o djetetu, a nisu provjeri njegovo čuvanje i odgoj podobnoj osobi
 • Stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjava roditelja, staratelja, drugih bliskih srodnika, kao I djeteta
 • Ukoliko dijete ima imovinu, organ starateljstva istu popisuje, procjenjuje i predaje staratelju na upravljanje
 • Organ starateljstva vodi poslove zaštite imovine malodobnog štićenika pod starateljstvom
 • Organa starateljstva jednom godišnje, po potrebi i ranije, ocjenjuje i usvaja starateljski izvještaj.
 • Vođenje evidencije i dokumentacije o djeci pod starateljstvom
 • Zaključak stručnog tima – izbor staratelja
 • Rješenje o starateljstvu

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 215
 • 2015: 286
 • 2016: 214
 • 2017: 44
 • 2018: 46

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za dijete
  Rodni list
  Prijava prebivališta
  Umrli list za roditelje, ukoliko su umrli
  Uvjerenje o državljanstvu
  Socijalna anamnaze
  Mišljenje psihologa
  Mišljenje pedagoga
  Izjava roditelja i ostalih srodnika
 • Za staratelja
  Izvod iz matične knjige rođenih
  Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
  Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
  Uvjerenje o državljanstvu
  Ljekarsko uvjerenje ili Izvod iz medicinske dokumentacije
  Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
  Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
  Dokaz da štićenik nije sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa starateljem
  Socijalna anamneza
  Mišeljenje psihologa
  Mišljenje pedagoga

Dodatne napomene

 • Bez saglasnosti organa starateljstva ne može se raspolagati imovinom malodobnog štićenika.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure