Stručno mišljenje organa starateljstva u postupku izdržavanja djece

Obaveza organa starateljstva je da nadležnom sudu dostavi mišljenje o izdržavanju i visini izdržavanja djeteta, u zavisnosti od potreba djeteta i mogućnosti roditelja koji je dužan izdržavati dijete.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 237, 240, 241, 281, 284

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Djeca
 • Roditelji

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev Suda
 • Izjava roditelja
 • Socijalna anamneza
 • Materijalni dokazi
 • Po potrebi i druga dokumentacija

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Socijalna anamneza
 • Dokazi o materijalnim prilikama
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, pedagog, psiholog)

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure