Sufinansiranje režija

Domaćinstva u kojima je jedan od članova korisnik stalne novčane pomoći ostvaruju pravo na sufinansiranje troškova režija.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

  • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 23.
  • Odluka o utvrđivanju novčanog dodatka na ime plaćanja troškova komunalnih usluga (“”Službene novine Kantona Sarajevo”” 52/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

  • Ostvareno pravo na stalnu novčanu pomoć

Način ostvarivanja prava/usluge

  • Zahtjev se podnosi u okviru zahtjeva za stalnu novčanu pomoć

Visina davanja

  • Do 50 KM, a realizira se dostavljanjem računa o pruženoj usluzi od strane preduzeća za pružanje komunalnih usluga odvoza smeća i vodosnabdijevanja

Period isplate

  • Dok se ne promijene okolnosti

Interval isplate: Mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

  • Zahtjev koji koji se podnosti u okviru zahtjeva za stalnu novčanu pomoć

Rok važenja dokumentacije: Dok se ne promijene okolnosti

Dodatne napomene: U decembru 2018. je promijenjen propis kojim se na drugačiji način uredilo ostvarivanje prava.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita