Ustanove

Ustanova Adresa Telefon Fax Web
JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Gatačka 80 +387(0)33 723-640 +387(0)33 723-641 WEB
JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Ðoke Mazalića 3 +387(0)33 251-260
+387(0)33 569-135
033/204-177 WEB
JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo Iznad sela Kešelji bb +387(0)33 405-165 (Centrala)
+387(0)33 405-166
WEB
KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Nahorevska 195 +387(0)33 210-934
+387(0)33 665-212
+387(0)33 250-820
+387(0)33 250-821
WEB
KJU “Gerontološki centar” Aleja Bosne srebrene 7 +387(0)33 777-260
+387(0)33 777-266
+387(0)33 545-922
+387(0)33 777-267 WEB
KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” Jukićeva bb +387(0)33 200-425 +387(0)33 200-424 WEB
KJU “Porodično savjetovalište” Avdage Šahinagića 14/2 +387(0)33 572-050
+387(0)33 572-051
+387(0)33 572-050 WEB
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave 52 +387(0)33 209-044
+387(0)33 209-045
+387(0)33-208-352 (Socijalna služba)
+387(0)33 445-591, +387(0)33-208-338 WEB