Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Naziv ustanove KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Adresa Bjelave 52
Broj telefona +387(0)33 209-044
Fax +387(0)33 445-591
e-mail
Web www.dombjelave.ba

Spisak prava i usluga