JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo

Naziv ustanove JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo
Adresa Iznad sela Kešelji bb
Broj telefona +387(0)33 405-165
e-mail
Web www.kampus.ba

Spisak prava i usluga