Kantonalni centar za socijalni rad

Naziv ustanove JU “Kantonalni centar za socijalni rad”
Adresa Gatačka 80
Broj telefona +387(0)33 723-640
Fax +387(0)33 723-641
e-mail
Web www.kcsr.ba

Spisak prava i usluga