Usvojenje – potpuno i nepotpuno

Usvojenje je najbolji oblik zaštite djeteta koje djetetu osigurava trajni oblik zbrinjavanja u porodici.
Uloga organa starateljstva je prije svega osigurati ispunjavanje svih potrebnih uslova kod djeteta kako bi isto bilo podobno za usvojenje, a sa druge strane izvršiti procjenu i pribaviti od strane potencijalnih usvojitelja svu potrebnu dokumentaciju koja će pokazati da li su navedena lica podobna da budu usvojitelji.
Organ starateljstva prije samog čina zasnivanja usvojenja smješta dijete u porodicu potencijalnih usvojitelja na period od šest mjeseci, te nakon toga donosi rješenje kojim se zasniva potpuno ili nepotpuno usvojenje između usvojenika i usvojilaca.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 101-124
 • Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje (Službene novine Federacije BiH 17/06)
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99) član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete podobno za usvojenje
 • Podobni potencijalni usvojitelji
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti smještaj djeteta u porodicu budućih usvojitelja radi provedbe adaptacionog perioda u trajanju od šest mjeseci
 • Pokretanje postupka po zahtjevu potencijalnih usvojitelja
 • Stručno-savjetodavni rad, stručna opsrevacija, osobni nadzor organa starateljstva tokom trajanja adaptacionog perioda;
 • Mišljenje o podobnosti za usvojenje djeteta
 • Izjave budućih usvojitelja o ličnom imenu djeteta
 • Izjava djeteta o ličnom imenu u postupku usvojenja
 • Potpuno usvojenje
 • Nepotpuno usvojenje za djecu stariju od 10 godina
 • Zapisnik o usvojenju
 • Rješenje o usvojenju
 • Vođenje spisa predmeta usvojenja, te evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 10
 • 2015: 6
 • 2016: 9
 • 2017: 7
 • 2018: 11

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za dijete
  Rodni list
  Rodni list bioloških roditelja
  Umrli list za roditelje, ukoliko su umrli
  Uvjerenje o državljanstvu
  Socijalna anamnaze
  Pristanak roditelja, staratelja, staratelja za posebna slučaj
  Ljekarsko uvjerenje
  Mišljenje psihologa i pedagoga za usvojenje
  Rješenja o stavaljanju djeteta pod starateljsvo i imenovanju staratelja
 • Za buduće usvojitelje
  Rodni list
  Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
  Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
  Uvjerenje o državljanstvu
  Ljekarsko uvjerenje
  Uvjerenje o nekažnjavanju
  Uvjerenje da nije pod istragom
  Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
  Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
  Dokumenti o ličnoj imovini I prihodima
  Socijalna anamneza
  Mišeljenje psihologa
  Mišljenje pedagoga

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure