Utvrđivanje – osporavanje očinstva sudski postupak

Dužnost organa starateljstva je da dostavi svoje mišljenje u navedenom postupku te u izuzetnim situacijama onda kada drugi roditelj to nije u mogućnosti organ starateljstva tužbom pokreće postupak kako bi se utvrdilo ili osporilo očinstvo.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 75, 79.stv.2, 301

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji i djeca
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta, bez upisanog podatka o ocu ili majci

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretanje postupka po službenoj dužnosti i po zahtjevu suda za davanje Stručnog mišljenja organa starateljstva
 • Izjave roditelja i djece ukoliko iznad 14 godina
 • Dostava Stručnog mišljenja Sudu
 • Podnošenje tužbe za utvrđivanje-osporavanje očinstva

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 61 
 • 2015: 38
 • 2016: 34
 • 2017: 30
 • 2018: 54

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev suda za stručno mišljenje organa starateljstva
 • Tužbeni zahtjev
 • Izjave roditelja i djece ukoliko je iznad 14 godina
 • Lična karta na uvid
 • Prijava prebivališta
 • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure