Zdravstvena zaštita djece od rođenja do 18 godina

Osigurava se zdravstvene zaštita za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18 godina života.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 146. st. 1. ,2., i 5.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je podnosilac zahtjeva državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da podnosilac zahtjeva ima prebivalište najmanje 1 godinu dana u Kantonu Sarajevo,
 • Godine života,
 • Da nije osiguran po drugom osnovu,

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općini, nadležnoj službi po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM

Period isplate

 • Do dana revizije

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 36.228,00 KM
 • 2015: 42.096,00 KM
 • 2016: 46.440,00 KM
 • 2017: 49.140,00 KM
 • 2018: 60.456,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 151 korisnik prosječno mjesečno
 • 2015: 175 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 194 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 204 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 252 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • CIPS-ova prijavnica,
 • Uvjerenje o kretanju ,
 • Izvod iz MKR ,
 • Dokaz da lice nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu pribavlja općinska služba po službenoj dužnosti.

Rok važenja dokumentacije: Provjera dokumentacije u cilju utvrđivanja postojanja uslova za dalje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu vrši se jednom godišnje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom